Disclaimer

Disclaimervertaling – www.pbl-logistics.com

Informatie op deze website:

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. PBL Logistics streeft ernaar dat de informatie op deze website zo actueel en accuraat mogelijk is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. PBL Logistics behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.

Aansprakelijkheid:

PBL Logistics is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van deze website of de informatie die op deze website wordt verstrekt. PBL Logistics is evenmin aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van producten of diensten van derden die op deze website worden aangeboden.

Externe links:

Deze website bevat links naar websites van derden. PBL Logistics is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Intellectueel eigendom:

De informatie op deze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder toestemming van PBL Logistics.

Toepasselijk recht:

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Contact:

Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met PBL Logistics.

Overige:

Deze disclaimer kan te allen tijde door PBL Logistics worden gewijzigd. De gewijzigde disclaimer is van kracht vanaf het moment van publicatie op deze website.

Belangrijke opmerkingen:

Deze disclaimer is een generiek document en is mogelijk niet volledig van toepassing op alle informatie en diensten die op deze website worden aangeboden. Raadpleeg altijd de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op een product of dienst voordat u deze gebruikt. In geval van onduidelijkheid of vragen kunt u altijd contact opnemen met PBL Logistics.