Leveringsvoorwaarden

 1. Algemene Voorwaarden voor Expeditie (Dutch Forwarding Conditions):
  • De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden voor Expeditie, inclusief het arbitragebeding, is van toepassing op al ons werk. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd door Fenex bij de griffies van de rechtbank(en) in Amsterdam (Rotterdam).
  • Voor opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op de opslag van goederen, gelden de Algemene Voorwaarden voor Opslag (Dutch Storage Conditions), inclusief het arbitragebeding. Deze voorwaarden zijn eveneens gedeponeerd door Fenex bij de griffie van de rechtbank in Rotterdam.
  • Voor contracten met betrekking tot binnenlands wegvervoer zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 (General Transport Conditions 2002), laatste versie, van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffies van de rechtbank(en) in Amsterdam en Rotterdam. Alle bovengenoemde voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.
 2. Prijsstelling:
  • Onze prijzen zijn gebaseerd op actuele wisselkoersen, tarieven en arbeidsvoorwaarden, en zijn exclusief btw (indien van toepassing).
 3. Recht van pand en retentie:
  • PBL Logistic Services B.V. maakt gebruik van het recht van pand en het recht van retentie volgens haar eigen voorwaarden. Dit dient ter volledige zekerheid van alle vorderingen die zij hebben of zullen ontvangen.
 4. Afronding gewichten/volume:
  • Tot 1.000 kg wordt afgerond in stappen van 10 kg omhoog. Boven 1.000 kg wordt afgerond in stappen van 100 kg omhoog. Het volume wordt afgerond op één decimaal.
 5. Minimum-/maximumclausule:
  • Het minimumbedrag per schaal is gelijk aan het maximumbedrag van de voorgaande schaal.
 6. Conversiefactoren (indien van toepassing):
  • Europese Distributie:
   • 1 m³ = 330 kg (minimum)
   • 1 laadmeter = 1.750 kg (minimum)
   • 1 euro pallet (80 x 120 cm) = 700 kg
   • 1 blokpallet (100 x 120 cm) = 875 kg (indien niet stapelbaar en/of er niets op geladen mag worden)
  • Verschillende grootte/gewichtsverhoudingen gelden voor transport ‘over zee’ en ‘door de lucht’:
   • Zeevracht: 1 m³ = 1.000 kg
   • Luchtvracht: 1 m³ = minimaal 167 kg
   • Voor pakketten langer dan 3 meter kan een lengtetoeslag van toepassing zijn.
 7. Verpakking:
  • Alle goederen moeten goed verpakt zijn.
 8. Toegankelijkheid laad- en/of losadres:
  • Het laad- en/of losadres moet bereikbaar zijn voor internationale vrachtwagens (met een trailer van 13,6 meter) voor zendingen boven 1.000 kg. Als een laadklep nodig is, kan er een toeslag van toepassing zijn.
Lees verder